Rúa dos Contos 2018
Rúa dos Contos 2018
Logotipo para a XX Edición da Rúa dos Contos.