Arquitectura e urbanismo. Unha ucronía carballesa
Arquitectura e urbanismo. Unha ucronía carballesa
Deseño e maquetación do libro de 312 páxinas "Arquitectura e urbanismo. Unha ucronía carballesa" de Xan M. Fraga. Edita AC Lumieira.