Mundo Móbil
Mundo Móbil
Deseño de logotipo para Mundo Móbil.